Binoculars Praktica 8x21

Brand:
199,00
List price: 325,00
Short description:
משקפת שדה קומפקטית זום. הגדלה משתנה בין x21 - ל x7 עם עדשות בקוטר 25 מ"מ מאפשרות תמונה בהירה גם בתנאי תאורה קשים ואפלוליים וכן לצפייה בגרמי שמיים. ציפוי על העדשות לקבלת דמות חדה )Fully coated( אופטי מלא ובהירה לכל רוחב השדה. קלה, קומפקטית, נוחה לאחיזה.
Praktica 8x21
In stock
+
Brand:
Praktica

משקפת שדה קומפקטית זום. הגדלה משתנה בין x21 - ל x7

עם עדשות בקוטר 25 מ"מ מאפשרות תמונה בהירה גם

בתנאי תאורה קשים ואפלוליים וכן לצפייה בגרמי שמיים. ציפוי

על העדשות לקבלת דמות חדה )Fully coated( אופטי מלא

ובהירה לכל רוחב השדה. קלה, קומפקטית, נוחה לאחיזה.

Related products