מכונות כריכה ואביזרים

איכות כריכה, זה לא רק כיסוי יפה של התיעוד שלך, אבל זה יהיה גם לשמור אותו נזק מכני ולכלוך, כורך יעזור לך, אשר יאפשר לך להדק גיליונות של מסמכים עם מעיינות. מכונות או יאפשר להנפיק את התיעוד המודפס ברמה מקצועית ללא עלויות נוספות. בחנות המקוונת "גאמבי" אתה יכול לבחור את קלסר אתה רוצה להגדיר, כמו גם מתכלים שונים עבור מחייב מקצועי.

www.gamby.co.il